Learn to speak. English grammar

Learn to speak. English grammar 1.0

Uczymy się mówić. Gramatyka angielska - Samouczek gramatyki angielskiej z testami i ćwiczeniami.

Uczymy się mówić. Gramatyka angielska - Samouczek gramatyki angielskiej z testami i ćwiczeniami.

Tę aplikację można zastosować do samodzielnej nauki języka, a także jako uzupełnienie do lekcji języka angielskiego. Z danym kursem można łatwiej opanować gramatykę oraz nauczyć się tworzenia zdań. Ten kurs również pomoże wyłączyć pomyłki w języku mówionym i na piśmie.

W celu najlepszego opanowania materiału i zapamiętywania zasad samouczek pobudowano w postaci prostych i wizualnie zrozumiałych schematów.

Z każdej lekcji można wykonać sprawdzian tematyczny, i na odwrót, w każdym sprawdzianie można otworzyć podpowiedź dotyczącą danego rozdziału. Ponadto, istnieje możliwość praktykowania gramatyki, po wykonaniu sprawdzianu z przechowywaniem wyników.

Taka metoda nauczania jest dobra zarówno dla dorosłych, jak dla dzieci.

Lista tematów gramatycznych:

- Zaimki osobowe i dopełnieniowe oraz przymiotniki dzierżawcze;

- Przedimki;

- Czas i przyimki czasu;

- Przyimki miejsca;

- Wyrazy pytające;

- Stopniowanie przymiotników;

- Tabela czasów z wykorzystaniem konstrukcji do tworzenia zdań oznajmujących, przeczących i pytających;

- Słownik czasowników nieregularnych do nauki i samokontroli.

Najczęściej pobierane Języki i tłumaczenia na android

Więcej
Learn to speak. English grammar

Download

Learn to speak. English grammar 1.0

Opinie użytkowników o Learn to speak. English grammar